خرید(اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟)

اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟ مقدمه. 3 مسئله. 4 گردآوری اطلاعات از وضع موجود(شواهد1). 5 3- راههای پیشنهادی. 6 تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6 انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها. 6 1-پرسش و پاسخ گروهی. 7 اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟||جی اِچ40088039|ghe1723872|اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟, چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟ می باشد.

اقدام پژوهی چگونه می توان علاقة دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟

مقدمه. 3

مسئله. 4

گردآوری اطلاعات از وضع موجود(شواهد1). 5

3- راههای پیشنهادی. 6

تجزیه و تحلیل اطلاعات. 6

انتخاب راه حل های جدید موقتی و اجرای آنها. 6

1-پرسش و پاسخ گروهی. 7

2-استفاده از رایانه و نمایش فیلم. 7

3- استفاده از تصاویر و نقشه ها. 8

4- خواندن مطالبی جذاب برای افزایش آگاهی. 8

5- بازدید از اماکن تاریخی. 9

6-روش نمایشی. 10

7-دست سازه های تاریخی دانش آموزان. 10

گردآوری اطلاعات(شواهد2). 11

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن. 11

گزارش نهایی و نتیجه گیری. 12

پیشنهادات. 13

فهرست منابع و مآخذ. 14

مقدمه

یکی از علل عمدة ضعف در یادگیری و در نتیجه مشاهدة نمرات پایین میان دانش آموزان نداشتن انگیزه و علاقة کافی برای یادگیری است. البته انگیزه موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته باشد، این مفهوم از دیر باز مورد عنایت اندیشمندان و بزرگان قرار گرفته است. از جمله بیت زیر نشاندهندة توجه گذشتگان به علاقه در امر تربیت و معلم بود:

درس معلم اربود زمزمة محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

در واقع انگیزه عاملی است درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می­کند و راهنمای او برای گزینش، کوششی از میان کوششهای ارادی وی می­شود.[1] جان دیویی در مورد علاقة فراگیرندگان می­گوید: «علاقه جرقه ای است که بدون آن شعلة یادگیری فروزان نمی­شود.»[2] هدف اصلی نگارنده این است که با چه تمهیداتی می­توان علاقة دانش آموزان را نسبت به درس تاریخ افزایش داد. وقتی که این امر تحقق یافت زمینه برای رشد خلاقیت ها، ابتکارات و اندیشه های نو فراهم خواهد شد.


مطالب دیگر:
📗تحقیق در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت2 📗تحقیق در مورد هرس 📗تحقیق در مورد هزینه یابی كیفیت 📗تحقیق در مورد هشت سال دفاع مقدس 📗تحقیق در مورد همه چیز درباره برنج 📗تحقیق در مورد هندوانه 📗تحقیق در مورد هنر در نخستین سالهای اسلام 📗تحقیق در مورد هنر باستاني ماور نزديك و هند 18 ص 📗تحقیق در مورد هنر رماتیک 📗تحقیق در مورد هنر نقاشي در دوران معاصر 15 ص 📗تحقیق در مورد هنر نقاشي در دوران معاصر 📗تحقیق در مورد هواپيماي سمپاش 10 ص 📗تحقیق در مورد هواپيماي سمپاش 📗تحقیق در مورد هوش مصنوعي 21 ص 📗تحقیق در مورد هپاتیت 10 ص 📗تحقیق در مورد هیبریدها 20 ص 📗تحقیق در مورد هیدروترمال 📗تحقیق در مورد هیدرولیک و پنوماتیک 📗تحقیق در مورد واقعيت بعثت از نگاه اهل بيت 16 ص 📗تحقیق در مورد وحی و نبوت 📗تحقیق در مورد ورود ميسيونرهاي مسيحي و كمپانيهاي غربي به جوامع اسلامي 📗تحقیق در مورد وزارت جهاد كشاورزي 📗تحقیق در مورد وضع عمومى ايران مقارن ظهور اسلام 16 ص 📗تحقیق در مورد وضع عمومى ايران مقارن ظهور اسلام 📗تحقیق در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر