خرید(دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز علی رابرطرف کنم)

فهرست مطالب چکیده :. 3 کلید واژگان:. 4 مقدمه :. 5 توصیف وضعیت موجودوبیان مسا له:. 6 اهداف پژوهش. 7 اهداف جزئی:. 7 گردآوری اطلاعات شواهد(1). 7 جدول حل تناقضات:. 10 تجزیه و تحلیل وتفسیرها:. 11 انتخاب راه جدید به صورت موقّت. 14 آ موزش درمانی. 15 روشهای دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز علی رابرطرف کنم||جی اِچ40063762|ghe1723872|دانلود اقدام پژوهی ,چگونه توانستم ,ناسازگاری دانش آموز, علی رابرطرف کنم
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز علی رابرطرف کنم می باشد.

فهرست مطالب

چکیده :. 3

کلید واژگان:. 4

مقدمه :. 5

توصیف وضعیت موجودوبیان مسا له:. 6

اهداف پژوهش. 7

اهداف جزئی:. 7

گردآوری اطلاعات شواهد(1). 7

جدول حل تناقضات:. 10

تجزیه و تحلیل وتفسیرها:. 11

انتخاب راه جدید به صورت موقّت. 14

آ موزش درمانی. 15

روشهای درمان حسادت:. 15

تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری در محیط خانوادهومدرسه. 16

درمان پرخاشگری:. 17

قوانین یادگیری:. 18

قانون اثر ونتیجه:. 18

تشویق و تنبیه:. 18

گرد آوری اطلاعات(شواهد 2). 19

مدل جدول تناقضات:. 21

ارزیابی تاثیر اقدام جدید وتعیین اعتبار:. 22

ارائه راهکا رها:. 23

منابع :. 24

چکیده :

این پژوهش با هدف حل مشکل اخلاقی ورفتاری دانش اموز س.م انجام گردیده است که دانش آموز دارای اختلالات رفتاری از قبیل شلوغی درکلاس درس وحیاط مدرسه و.... ، مسخره كردن دیگران، اذیت کردن دیگر دانش آموزان ،حسادت ، بی حوصلگی ، فحش دادن به دیگران ، لجبازی ، تنبلی ، سردرد مزمن بود. با توجه به اطلاعات بد ست آمده سوالات زیر برای رفع مشكل دانش آموز در ذهن من ایجاد گردید:1 - آیا بیماری سردرد ، موجب اختلال رفتاری او شده است ؟2-آ یا بیماری سردرد ، ناشی از فشارهای روانی است ؟3- آیا تربیت غلط ، موجب اختلال رفتاری ایشان شده است ؟4- آیا به خاطر روابط غلط با ایشان دچار خود پنداری منفی از خود شده است؟5- آیا دچار كمبود محبت شده است؟6- آیا با رفتارهای خویش می خواهد د یگران را به خود متوجه سازد؟7- چه راه حل هایی برای مشكل وجود دارد؟روش استفاده در این پژوهش اقدام پژوهی مدل جدول تناقضات می باشد. برای گرد آوری اطلاعات روشهای متعددی وجود دارد ؛ با توجه به موضوع پژوهش ، به نظر می رسد كه ما مجبور باشیم از چند روش به صورت تركیبی برای جمع آوری اطلاعات استفاده نمایم . در این پژوهش روشهایمشاهده ، مشاهده مشاركتی و مصاحبهرا انتخاب نمودم. برای کاهش حسادت ، شرکت دادن فرد در گروه و احساس مسئولیت فرد نسبت به گروه ایجاد می گردد و از والدین فرد خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قائل نشوند و رفتارشان نسبت به فرد ملایم گردد.برای کاهش پرخاشگری و لج بازی ؛ از والدین (س.م) خواسته می شود که بین فرزندان تبعیض قائل نشود و با فرزندان خود با ملایمت ومهربانی رفتار کنند و ویژگی های مثبت فرزند خود را با تشویق تقویت نمایند. تا فرزند دچار کمبود محبت نگردد . به نظر می رسد یکی از علتهای اساسی پرخاشگری و لج بازی تبعیض و کمبود محبت است . و به فرزند خود بر چسب های مثبت بزنند تا کودک باور کند که واقعاً دارای ویژگی های مثبت است .برای كاهش ضعف تحصیلی ، از بین بردن مشكلات عاطفی توسط والدین ومعلم مربوطه ، ایجاد انگیزه ، تقویت ویژگی های مثبت ، شكوفایی اعتمادبه نفس كودك ، توجه لازم به كودك ، تغییر نگرش كودك نسبت به خود از جمله عواملی هستندكه می توانند ضعف تحصیلی دانش آموزرا كاهش دهند.


مطالب دیگر:
🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تعریف مسئله و حل مسئله🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سواد رسانه ای🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع دست برتری🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار شهروندی سازمانی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سرسختی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جوسازمانی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال کم توجهی بیش فعالی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان بیش فعالی با نوروفیدبک🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع دختران فراری🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ساختارحافظه🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک های شناختی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اضطراب اجتماعی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اُمید به زندگی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع تصویر بدنی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع جراحی زیبایی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع بیماری عروق کرونر🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع انگیزه کاری🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ادراک بینایی و شنوایی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع آموزش و هویت🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع انگیزه پیشرفت🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع خلاقیت🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اختلال نقص توجه - بیش فعالی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اثربخشی آموزش علوم تجربی🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اضطراب امتحان🔗پاورپوینت الگوریتم رقابت استعماری و کاربرد آن در برآورد بارش روزانه