خرید(تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربيت چگونه است )

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .doc : رابطه اخلاق و تربيت چگونه است؟ پيش از ورود به بحث، لازم است مفهوم «اخلاق » و «تربيت » و نيتحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربيت چگونه است ||جی اِچ1631075|ghe1723872|تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربیت چگونه است ,رابطه اخلاق و تربیت چگونه است,دانلود تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربیت چگونه است ,رابطه,اخلاق,و,ت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد رابطه اخلاق و تربيت چگونه است می باشد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

قسمتی از متن .doc :

رابطه اخلاق و تربيت چگونه است؟

پيش از ورود به بحث، لازم است مفهوم «اخلاق‏» و «تربيت‏» و نيز موضوع، روش و هدف «علوم تربيتي‏» و «علم اخلاق‏» را بررسي كنيم.

پيش از ورود به بحث، لازم است مفهوم «اخلاق‏» و «تربيت‏» و نيز موضوع، روش و هدف «علوم تربيتي‏» و «علم اخلاق‏» را بررسي كنيم. از آنجا كه اين مفاهيم بر حسب بينشهاي مختلفي تعريف شده است و عدم تفكيك حدود و ثغور آنها، سؤالها و مشكلات متعددي را در فضاي علمي تعليم و تربيت و اخلاق ايجاد كرده است، از سوي ديگر، برخي از مؤلفان در مقام تبيين رابطه اخلاق و تربيت، در پي خلط مفاهيم، به استنتاجهاي نادرستي رسيده‏اند، پس ايضاح و تبيين مفاهيم مي‏تواند برخي از اين استنتاجهاي نادرست را نشان دهد و راه را بر خطاهاي احتمالي آتي ببندد. غالبا در اين مقوله‏ها دو خطا رخ مي‏دهد; يكي از ناحيه عدم تفكيك و توضيح كامل واژه و مفاهيم، و ديگري در تعيين جايگاه شايسته‏اي كه از آن انتظار پاسخ داريم. در اين مختصر مي‏كوشيم در هر دو قسمت توضيحاتي دهيم:

مفهوم تربيت

تربيت از ريشه ربو گرفته شده است، و از باب تفعيل است. در اين ريشه، معناي زيادت و فزوني لحاظ شده است; بنابراين، واژه تربيت‏با توجه به ريشه آن، به معناي فراهم كردن زمينه فزوني پرورش است. معادل آن (Education) داراي دو ريشه است‏به اين شرح: [Educare] كه به معناي «تغذيه‏» يا خوراك دادن است و [Educere] كه به معناي «بيرون كشيدن‏»، «رهنمون به‏» و «پروراندن‏» است. بدين ترتيب، ريشه دو واژه [Education] و «تربيت‏» معنايي كمابيش يكسان دارند.

از تاريخچه معاني اين دو واژه و تطور مفهومي آنها كه بگذريم، اكنون Education داراي چهار معناي عمده است. برخي از اين معاني، در زبان فارسي كاربرد نداشته است، اما به تبع ترجمه كتابها، در زبان فارسي كاربردي پيدا كرده است و بار معناي تازه‏اي بر آن افزوده شده است.

اين چهار معناي عمده عبارتند از:

۱ - تربيت‏به معني مؤسسه و نهاد آموزشي;

۲ - تربيت‏به معناي محتوا و برنامه آموزشي;

۳ - تربيت‏به معناي عمل و جرياني كه در حيات انساني به چشم مي‏خورد;

۴- تربيت‏به معناي محصول و نتيجه تربيت.

تربيت‏به معناي سوم، فرايندي پيچيده دارد و داراي جنبه‏هاي گوناگوني است. در واقع، معاني ديگر به يكي از اين جنبه‏هاي گوناگوني است. در واقع، معاني ديگر به يكي از اين جنبه اشاره دارد. بدين سبب، اين معناي تربيت‏بيشتر محل نقد و نظر بوده است. فلاسفه و متفكران زيادي در تاريخ انديشه در اين باره به طور صريح يا ضمني اظهار نظر كرده‏اند; بويژه با ورود علوم تربيتي به دانشگاهها، اظهار نظرها درباره مفهوم تربيت رو به فزوني گذاشت. كتابهاي زيادي براي تدريس در دانشگاهها تدوين و تاليف گرديد كه عمدتا با بحث درباره «مفهوم تربيت‏» آغاز مي‏شود. شيوه معمول مؤلفان چنين است كه تعريف صاحبنظران را درباره تربيت‏بيان كنند. آنگاه با نقد و بررسي آن، تعريفي كه با بينشهاي از پيش ساخته و پرداخته مؤلف، هماهنگي دارد، مطرح و ابرام مي‏گردد. شيوه ديگري كه مؤلفان و عالمان، براي تفسير تربيت در پيش گرفته‏اند اين است كه تربيت را مجموعه اعمالي در نظر مي‏گيرند اين است كه تربيت را مجموعه اعمالي در نظر مي‏گيرند و با نظر به عناصر موجود در آنها و انواع مناسبات و تعاملهاي بين عناصر، تلاش مي‏كنند آنها را تبيين كنند.

اين رويكرد تا كنون موفق شده است كه بعضي از مناسبات و روابط بين عناصر را - كه گريزي از پذيرش آنها نيست - نشان دهد، و مهمترين مشخصه آن اين است كه محتواي هيچ مكتب خاصي را همراه ندارد.

بنابراين، مي‏توان تفاسير مختلف درباره تربيت‏به دو دسته كلي تقسيم كنيم: دسته اول رويكردي است كه جهان هستي را در قالب نظم مشخص ريخته و تربيت را هماهنگ با اين نظام و قالب تفسير مي‏كند. اين رويكرد خود نيز به دو ديدگاه فرعي تقسيم مي‏شود: رويكردي كه تربيت را با اسلوب فلسفي مطالعه مي‏كند و به طور طبيعي جنبه‏هاي خاصي از تربيت را (مانند هدف غايي) توضيح مي‏دهد. دوم رويكردي كه تربيت را به روش تجربي مطالعه مي‏كند. اين رويكرد، رشد ذهني، جسمي، عاطفي و اجتماعي دانش‏آموز و نيز نهاد مدرسه، رابطه جامعه و مدرسه و مسائل از اين دست را به گونه‏اي عيني‏تر و ملموستر وجهه همت‏خود قرار مي‏دهد و با توجه به آنها، تربيت را توصيف و تبيين مي‏كند.

دسته دوم، رويكردي است كه سعي مي‏كند تربيت صرف را مطالعه مي‏كند. يعني مطالعه واقعيتهاي متناظر با اين مفهوم آنچنانكه هست، نه آنچنانكه داوريهاي ما ايجاب مي‏كند شايد بهترين تعريف از اين نوع را «گاستون ميالاره‏» به دست داده باشد. وي با تجزيه و تحليل سه عنصر مربي، متربي و محيط تربيتي، و نيز مناسبات و تعاملهاي اين سه عنصر با هم، تربيت را چنين تعريف مي‏كند: «امر تربيتي عملي است كه روي يك فرد يا گروهي از افراد اعمال مي‏شود، يا عملي است كه گروهي از افراد، آن را مي‏پذيرند...» او پس از اين توصيف ساده، خصايص يك تربيت‏خوب را چنين بيان مي‏كند:مطالب دیگر:
📚پاورپوینت آموزش تدریس تشخیص صدا فارسی اول ابتدایی📚پاورپوینت آموزش تدریس دانستنی های زبان شناسی ویژه آموزگاران اول ابتدایی📚پاورپوینت آموزش تدریس درس 1 و 2 فارسی اول ابتدایی📚آموزش تدریس قواعد املا اول ابتدایی ویژه آموزگاران📚پاورپوینت آموزش تدریس نشانه تشدید📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف ﻳ ی📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف و 📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف ن📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف م📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف ل📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف گ📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف ک📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف ق📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف ف📚پاورپوینت آموزش تدریس حرف ﺷ ش📚پاورپوینت نيازهای تغذيه ای در سنين مدرسه📚پاورپوینت بیماریهای دستگاه شنوایی ناشی از کار📚پاورپوینت مبانی برنامه‌ سازی کامپیوتر📚پاورپوینت گزارش تجارت الکترونیک📚پاورپوینت انواع نمودارها و جداول آماری📚پاورپوینت ارزيابی قابليت استفاده مجدد مجموعه تستها دارای قضاوتهای چندسطحی📚پاورپوینت وقوع بیماری و اثرات آن📚پاورپوینت افزایش فشارخون📚پاورپوینت نقش تغذیه در سلامت📚پاورپوینت غنی سازی آرد با آهن برای پیشگیری از کم خونی